Αρχική
Η Εταιρία
Έργα
Επικοινωνία
   

Αρχική Σελίδα

   
 

Η ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τον διακριτικό τίτλο "ΕΧPERT CONSULTING", Σύμβουλοι Διαχείρισης - Εταιρεία Μελετών, είναι συμβουλευτική και μελετητική εταιρία και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα:

 • Χωροταξίας και περιβάλλοντος
 • Οικονομίας
 • Προγραμματισμού και διαχείρισης έργων
 • Δημόσιας Διοίκησης
 • Διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων
 • Αναπτυξιακών μελετών

H Expert Consulting παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους φορείς:

 • Κεντρική Διοίκηση
 • Περιφερειακή Διοίκηση
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού
 • Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε
 • Ιδιωτικούς Οργανισμούς & Επιχειρήσεις

Η εμπειρία και εξειδίκευση, τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και των στελεχών της, καθώς και η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχει, είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η Expert Consulting αποτελεί βασικό συνεργάτη πολλών φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερα Δημόσιου τομέα, για πολλά έτη.

 
 
Copyright © 2005 Expert Consulting
Created and Hosted by ItBiz

H Expert Consulting ανέλαβε την υλοποίηση της μελέτης για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ Λάρισας

[περισσότερα...]

 

H Expert Consulting ανακοινώνει την δημιουργία του νέου Site της

[περισσότερα...]