Αρχική
Η Εταιρία
Έργα
Επικοινωνία
   

Υπηρεσίες

   
Βασικές Κατηγορίες Παροχής Υπηρεσιών της εταιρίας
1.
Περιβάλλοντικά Έργα
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτες XYTA
 • Διαχείριση απορριμάτων
 • Μελέτες Βιολογικών Καθαρισμών
2.
Τεχνικά Έργα
 • Υδραυλικά Έργα (Υδρέυσεις - Αποχετεύσεις)
 • Οδοποιία
 • Πολεοδομία
 • Γεωτεχνικά έργα (Φράγματα, κλπ)
 • Συγκοινωνιακά έργα
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
3.
Διαχείριση Έργων
 • Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
 • Διαχείριση και επίβλεψη έργων
4.
Μελέτες
 • Γεωλογικές Μελέτες
 • Γεωτεχνικές Μελέτες
 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Χημικοτεχνικές Μελέτες
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Μελέτες Κοστους ωφέλειας
 • Μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης
5.
Συμβουλευτικό Έργο
 
 • Επιχειρισιακός Σχεδιασμός
 • Υποβολή προτάσεων για υλοποίηση επενδύσεων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
6.
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 • Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση
 • ΛΑΕΚ
 • 0,45
7.
Διασφάλιση Ποιότητας
 • Μελέτες και Πιστοποίηση Υγιεινής και Ασφάλειας σε Τρόφιμα ( HASP).
 • Μελέτες και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000.
8.
Πληροφορική και Internet
Η εταιρία μέσω εξειδικευμένων συνεργασιών με μηχανικούς υπολογιστών και εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet, παρέχει τους ακόλουθους τύπους υπηρεσιών:
 • Ανάπτυξη δικτυακών τόπων (Web Site)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών Internet (Ψηφιακές Πύλες, Δυναμικά web site, Ηλεκτρονικές Αγορές κλπ)
 • On-line βάσεις δεδομένων και συστήματα
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πλαίσια έργων του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Εφαρμογές GIS (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών)
 
 
Copyright © 2005 Expert Consulting
Created and Hosted by ItBiz

H Expert Consulting ανέλαβε την υλοποίηση της μελέτης για την κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ Λάρισας

[περισσότερα...]

 

H Expert Consulting ανακοινώνει την δημιουργία του νέου Site της

[περισσότερα...]